Pyysimme seuraajiamme somessa kertomaan hyvän työnantajan ominaisuuksia. Esille nousi paljon samoja, usein esimieheen liitettyjä ominaisuuksia: ennen kaikkea joustavuus, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus. Todella moni kirjoitti myös toivovansa, että esimies olisi luotettava.

Tämä yllätti hieman, sillä tokihan työnantajan tulisi antaa henkilökunnalle luotettavaa tietoa työnohjaukseen ja työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Eikö myös jokaisen esimiehen tulisi olla luotettava jo pelkästään esimiesasemansa vuoksi?

Luottamus ei synny tyhjästä. Hyvä, luotettava esimies täyttää mielestäni ainakin seuraavat kriteerit.

Vuorovaikutus. Kun molemminpuolinen luottamus toimii, on esimiehellä hyvät valmiudet toimia vuorovaikutustilanteissa omana itsenään ja oman persoonansa kautta.

Inhimillisyys. Inhimillisten luonteenpiirteiden näyttäminen tekee esimiehestä helpommin lähestyttävän. Esimiehen tulisi olla myös kiinnostunut niistä henkilöistä, joita hän johtaa.

Kannustaminen. Esimiestyö perustuu hyvään itseluottamukseen ja itsetuntemukseen. Hyvä esimies ymmärtää omat vahvuutensa ja osaa sekä nostaa niitä esille myös muista ihmisistä. Samalla hän osaa olla rehellinen ja nöyrä kehitettäville piirteilleen.

Tasapuolisuus. Hyvä esimies toimii työssään loogisesti ja pystyy osoittamaan jämäkkää päätöksentekokykyä. Ympärillä tapahtuvat muutosryöpyt taitava esimies pystyy hallinnoimaan niin, että henkilöstön suuntaan esimiestyö näyttäytyy rauhallisena ja tasapainoisena toimintana.

Kokonaiskuva. Loppuviimein esimies kantaa vastuun tiimistään tai yksiköstään, joten hänen on pystyttävä näkemään asiat laajemmassa perspektiivissä ja tekemään ikäviäkin päätöksiä tarvittaessa.

Kun nämä asiat ovat kunnossa, ei esimiehen tarvitse hengittää kellon kanssa niskaan. Syntyy tunne, että alaisiin luotetaan ja he kokevat tulevansa oikeudenmukaisesti kohdelluiksi.

Henkilöstökumppani on tehnyt töitä luottamuksen ja vuorovaikutuksen luomiseen niin asiakkaiden, kuin työntekijöidensäkin kanssa. Pyrimme tekemään esimiehen lähestymisen helpoksi ja kohtaamiset miellyttäviksi, vaikka hankaliakin asioita arkeemme sattuu.

Iloinen mieli ja luottamuksellinen fiilis välittyy toivottavasti myös talon ulkopuolelle.

Jenni

#vuorovaikutus #inhimillisyys #kannustaminen #tasapuolisuus #kokonaiskuva #henkilöstöpalvelu #vastuullisuus

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.