Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Henkilöstökumppani Oy

Yhteystiedot:
Karhumäentie 3, 01530 Vantaa

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Jenni Laine         
Karhumäentie 3
01530 Vantaa
050 560 1144
toimisto@henkilostokumppani.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava

Jenni Laine
Karhumäentie 3
01530 Vantaa
050 560 1144
toimisto@henkilostokumppani.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat, työntekijät, potentiaaliset asiakkaat, potentiaaliset työntekijä/hakijat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • henkilötietoja käsitellään syntyneen sopimuksen perusteella tai hakuvaiheessa
 • hakeutumisvaiheessa henkilötietoja käsitellään mahdollisen sopimuksen syntymiseksi

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • hakeutumisvaihe
 • työsuhde
 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • yhteyshenkilö/-t
 • työntekijän tilitiedot
 • työntekijän verotiedot (työtulo, veroprosentti)
 • työntekijän henkilötiedot (hlötunnus)


Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista palveluista
 • laskutustiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen jenni.laine@henkilostokumppani.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta tai työntekijältä itseltään hakuvaiheessa verkkolomakkeena, sähköpostilla tai henkilökohtaisessa tapaamisessa
 • asiakkaalta tai työntekijältä itseltään sopimuksen syntyessä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Henkilöstökumppani Oy:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

 • henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus tai työsuhde on voimassa
 • hakijoiden tietoja säilytämme pääsääntöisesti 4kk. Säilytämme hakijoiden yhteystietoja tarjotaksemme heille myös jotakin muuta työtä, kuin mitä ovat hakeneet

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsitellään Henkilöstökumppani Oy:ssä sekä tilitoimistossamme, joka tekee kirjanpitomme (Tilitoimisto Ahjoniemi).

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.